Prejsť na: obsah, menu

Zmeny v registri

Právne služby nemusia byť drahé! Ľahko a rýchlo zabezpečíme zmeny v obchodnom registri.

Zoznam výkonov súvisiacich so zápisom zmien do Obchodného registra:

Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu, člena dozornej rady
Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu
Zmena obchodného mena
Zmena trvalého bydliska konateľa, spoločníka
Zmena sídla spoločnosti
Zvýšenie základného imania
Zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania alebo činnosti
Zmena výšky obchodného podielu spoločníka
Prevod obchodného podielu a zmena spoločníka
Zápis záložného práva na obchodný podiel spoločníka
Zníženie základného imania
Zmeny v organizačnej zložke podniku
Zápis viacerých zmien jedným návrhom súčasne
Zmeny v akciovej spoločnosti
Vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy alebo stanov

Ceny za úkony súvisiace so zmenami v obchodnom registri nájdete na podstránke cenník.