Prejsť na: obsah, menu

Voľné pracovné miesta

ÚČTOVNÍK JUNIOR
Hľadáme študentov účtovníctva, ktorí chcú získať prax v odbore. Práca je ideálna pre vysokoškolských študentov so zameraním účtovníctvo, auditoring a daňovníctvo.

Náplň práce:
Pomocné účtovné práce pod dohľadom hlavného účtovníka
• Spracovanie dodávateľských faktúr (kontrola, evidencia, schválenie, zaúčtovanie, archivácia), vystavovanie odberateľských faktúr (vystavenie, zaúčtovanie, archivácia)
• Spracovanie interných dokladov (služobné cesty–kontrola, zaúčtovanie)
• Zápočty (vyhotovenie, spracovanie, zaúčtovanie, archivácia)
• Komunikácia s úradmi, dodávateľmi a odberateľmi 
• Daň z motorových vozidiel (spracovanie daňového priznania, prihlasovanie a odhlasovanie daňovej povinnosti v styku s DÚ)
• Spracovanie bankových výpisov, zaúčtovanie, archivácia a následné vypracovanie reportov 
• Spracovanie štatistických výkazov
• Reporting
• Predkladanie podkladov pre spracovanie miezd obchodného oddelenia
• Príprava pravidelných úradmi požadovaných mesačných a ročných výkazov a hlásení

Požiadavky:
– Znalosti o podvojnom účtovníctve a daňovom systéme SR.
– Možnosť pracovať 20 hodín týždenne.
– Výhodou je ovládanie programu Proluc, Pohoda alebo Money.
– Jazykové znalosti sú vítané! Najmä angličtina, nemčina, taliančina a francúzština.

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu „Junior účtovníka“ zasielajte svoje životopisy na k.lehotska@acconti.sk