Prejsť na: obsah, menu

Virtuálna kancelária

Potrebujete adresu sídla Vašej spoločnosti? Mať adresu v účtovnej kancelárii má svoje výhody

Adresa spoločnosti je riadne označená v prípade kontroly daňového, živnostenského alebo colného úradu.

Služba virtuálnej kancelárie / adresy Vašej firmy v sídle našej spoločnosti zahŕňa:

  • poštovú adresu
  • preberanie a úschovu pošty
  • oznámenie o prijatí zásielky formou emailu, sms alebo telefonicky.

Navyše ponúkame asistenčné služby, v prípade, že spoločnosť potrebuje vybaviť v Bratislave náležitosti spojené s jej chodom.
Asistenčné služby sa vykonávajú na základe plnej moci.

Ceny za virtuálnu kanceláriu nájdete na podstránke cenník.