Prejsť na: obsah, menu

Likvidácia spoločností

Právne, daňovo aj účtovne riešime likvidácie neaktívych spoločností.

Chcete sa zbaviť nečinnej spoločnosti. Obráťte sa na nás.

Zabezpečíme všetky právne, účtovné aj daňové náležitosti spojené s ukončením firmy:

Vymáhanie pohľadávok
Likvidácia s.r.o. a jej výmaz z Obchodného registra
Likvidácia a.s. a jej výmaz z Obchodného registra
Spracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu s.r.o.
Spracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a.s.
Prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie

Cenník služieb ACCONTI v súvislosti s likvidáciou spoločností nájdete na podstránke cenník.